top of page

Atteikuma tiesības

1. Jums ir tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas atteikties no pasūtījuma vai atsevišķām precēm, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš ir 14 dienas no pasūtījuma saņemšanas, neatkarīgi vai pasūtījumu saņemat Jūs vai Jūsu izvelēta trešā persona. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ir jāinformē mūs – SIA OMSA – izmantojot e-pastu (omsa@inbox.lv), personīgi ierodoties veikalā vai ar pasta starpniecību. Jūs varat izmantot mūsu atteikuma veidlapas, kas ir pieejamas mūsu  mājaslapā (Atteikuma veidlapa PDF formātā) vai arī iesniegt brīvā formā izveidotu iesniegumu.
3. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Jūs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu iesniedz vai nosūtat pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Uzmanību! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

bottom of page