top of page

Semiārs 29. aprīlī

Andris Skujiņš

2023. g. 29. apr.

- OMSA jauno produktu klästs
- OMSA produktu pielietojums
- Frizieru mazumtidzniecibas pelnas iespējas
- Skaistumkopsanas salonu vides radisanas iespējas

OMSA pãrstävetie produkti:

- Professional By Fama - profesionãlã matu kosmētika

- REF - profesionãla matu kosmētika

OSMO - profesionãlã matu kosmētika

- Vines Vintage - bärberu kosmētika

- Apraise - profesionãla acu kosmētika

TanTruth - kermena pastonējosã kosmētika

Kiepe Professional - frizieru un manikiru skēres un frizieru instrumenti GammaPIU - frizieru elektro instrumenti

- TeflexPlus - dezenfekcijas lidzekli

dalibas maksa: 50EUR (kupons produktu iegãdei ar -35% atlaidi)

• bonusã: kafija, tēja, vieglas uzkodas

• norises laiks un vieta:

Si gada 29.aprilis (pirmdiena), no 11.00 - 16.00, OMSA skaistuma platforma, Terbatas iela 78, Riga

Seminãrs tapis sadarbibã ar OMSA radoso komandu.

Vietu skaits ierobezots, lügums pieteikties savlaicigi!

pieteiksanãs un atbildes:

Egija talr. 26337215

e-pasts: omsa@inbox.lv, www.omsa.lv, www.facebook.com/omsa.lv


bottom of page